Laman web ini dikendalikan oleh Formula Investment House Ltd.

Instrumen kewangan perdagangan dengan margin membawa tahap risiko yang tinggi, boleh membantu dengan baik untuk anda, juga boleh mengakibatkan kehilangan sebahagian atau semua pelaburan anda (deposit). Anda tidak perlu melabur wang yang anda tidak mahu kehilangan. Sekiranya anda mempunyai apa-apa keraguan, anda perlu mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas dan lesen yang bersesuaian. Anda juga perlu memastikan bahawa anda mempunyai masa yang cukup untuk menguruskan pelaburan anda secara aktif. iFOREX tidak memberikan nasihat pelaburan, dan maklumat yang disediakan di sini adalah bertujuan untuk tujuan pemasaran sahaja dan tidak merujuknya sebagai nasihat pelaburan. Mana-mana penunjuk prestasi instrumen kewangan pada masa lalu bukanlah penunjuk prestasi yang dipercayai semasa dan/atau masa hadapan instrumen kewangan tersebut. Sila baca dengan teliti Pensyaratan Klien kami serta Amaran Risiko sebelum menjalankan apa-apa perniagaan.

Perkhidmatan Perbendaharaan dan back office disediakan oleh Formula Investment House B.O.S. Ltd.

© 2014-2019 iFOREX. Semua hak adalah terpelihara

iFOREX adalah tanda dagangan dimiliki oleh entiti di dalam Kumpulan iFOREX. Semua tanda dagang lain yang muncul di laman web ini adalah hak pemilik masing-masing.