Crypto

Pasangan Crypto
Pasangan Crypto
Pasaran
Spread Minimum (pips)[1][1]
Spread Minimum (nilai)[1][1]
Margin Normal[2][2]
Peningkatan Margin[3][3]
Saiz Urus Niaga Minimum[4][4]
Dedahan Maximum[5][5]
Pasangan Crypto Pasaran Spread Minimum (pips)[1][1] Spread Minimum (nilai)[1][1] Margin Normal[2][2] Peningkatan Margin[3][3] Saiz Urus Niaga Minimum[4][4] Dedahan Maximum[5][5]

1 iFOREX bertujuan menyediakan para pelanggannya dengan spread yang ketat, kompetitif, dinamik yang bersesuaian dengan perubahan gerakan pasaran dan mengikut terma dan syarat syarikat. 'Spread Minimum' terperinci dalam paparan di atas merujuk untuk akaun standard.

2 Keperluan margin adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis berdasarkan turun naik harga.

3 Peningkatan margin biasanya berganda pada margin yang biasa diperlukan dan boleh didapati semasa dan sekitar perdagangan berehat. Sebab di sebalik polisi ini adalah untuk mengurangkan risiko yang disebabkan oleh jurang harga berpotensi yang boleh berlaku pada masa kini dan boleh menyebabkan kemudaratan yang serius kepada dana yang dilaburkan. Pada hujung minggu, margin yang diperlukan bagi semua instrumen yang tidak didagangkan adalah - fakta- Peningkatan Margin.
Algoritma standard: Margin meningkat dinyatakan di atas berkuat kuasa kira-kira 15-90 minit sebelum perdagangan berehat. Perdagangan berehat mungkin termasuk harian, hujung minggu dan cuti rehat atau sebarang waktu rehat lain sama ada dalam inisiatif syarikat itu atau disebabkan oleh keadaan yang lain. Margin meningkat biasanya sah sehingga 15 minit berikutan pembukaan semula pasaran. Untuk penutupan Jumaat ', peningkatan Margin berkuat kuasa pada kebanyakan instrumen 2 jam sebelum dagangan ditutup.

4 Saiz minimal urusniaga dan kontrak merujuk kepada Akaun Standard.

5 Walaupun pada bila-bila masa pelanggan boleh membuka dan berdagang beberapa instrumen, setiap instrumen mempunyai had pendedahan bersih maksimum yang tidak boleh dilebihi. Pendedahan Maximum dinyatakan dalam bentuk unit aset asasnya.